"ISLAM KAN TETAP DIJULANG WALAUPUN IA DITENTANG..ITULAH JANJI ALLAH"

Popular Posts

Monday, November 22, 2010

RANCANGAN FIZIKAL NEGARA


Pengenalan         

Rancangan Fizikal Negara (RFN) merupakan suatu pernyataan bertulis yang merumuskan dasar-dasar strategik bagi menentukan arah tuju pemajuan fizikal dan pemuliharaan bagi seluruh Semenanjung Malaysia. Rancangan Fizikal Negara telah diluluskan oleh Majlis Perancang Fizikal Negara pada 26 April 2005.
Kelulusan ini bermakna, Rancangan Fizikal Negara kini perlu dijadikan panduan perancangan fizikal dan dilaksanakan di peringkat persekutuan dan negeri di seluruh Semenanjung Malaysia, dan seterusnya:
 • Dasar-dasar Rancangan Fizikal Negara perlu diselaraskan dengan dasar-dasar sektoral lain yang berkaitan.
 • Cadangan-cadangan Rancangan Fizikal Negara perlu diperincikan di peringkat Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan bagi menjadi asas pembangunan semua negeri, dan
 • Cadangan-cadangan Rancangan Fizikal Negara perlu dijadikan panduan oleh agensi persekutuan dan negeri dalam pembentukan program dan projek Rancangan Malaysia Lima Tahun.
Fungsi Rancangan Fizikal Negara
 • Mengukuhkan perancangan negara melalui dimensi reruang dalam polisi ekonomi negara. 
 • Menyelaras agensi sektoral melalui penyediaan peruntukan reruang dalam polisi sektoral. 
 • Membentuk rangka kerja untuk perancangan di peringkat negeri dan tempatan; dan 
 • Membentuk polisi perancangan fizikal.
 
Lapan Tema Rancangan Fizikal Negara:-
 • Pembentukan kerangka spatial negara
 • Peningkatan daya saing ekonomi negara
 • Pemodenan sektor pertanian
 • Pengukuhan pembangunan pelancongan
 • Perngurusan petempatan manusia
 • Pemuliharaan sumber semulajadi dan alam sekitar
 • Penyepaduan rangkaian pengangkutan negara
 • Penyediaan infrastruktur yang bersesuaian
Penyediaan RFN kini perlu dijadikan panduan perancangan fizikal dan dilaksanakan di peringkat persekutuan dan negeri di seluruh Semenanjung Malaysia dan penyediaan RFN ini perlu dijadikan sebagai :
 • Dasar-dasar Rancangan Fizikal Negara perlu diselaraskan  dengan dasar-dasar sektoral lain yang berkaitan.
 • Cadangan-cadangan Rancangan Fizikal Negara perlu diperincikan di peringkat Rancangan Struktur Negeri dan Rancangan Tempatan bagi menjadi asas pembangunan semua negeri, dan
 • Cadangan-cadangan Rancangan Fizikal Negara perlu dijadikan panduan oleh Agensi Persekutuan dan Negeri dalam pembentukan program dan projek Rancangan Malaysia Lima Tahun.
Fungsi Rancangan Fizikal Negara
 • Mengukuhkan perancangan Negara melalui dimensi reruang dalam polisi ekonomi Negara.
 • Menyelaraskan agensi sektoral melalui penyediaan peruntukan reruang dalam polisi sektoral.
 • Membentuk rangka kerja untuk perancangan di peringkat negeri dan tempatan; dan
 • Membentuk polisi perancangan fizikal.
Tanggungjawab Penyediaan RFN
Penyediaan draf RFN adalah diperingkat JPBD Semenanjung Malaysia dan bawah tanggungjawab Ketua Pengarah Perancang Bandar dan Desa. Terdapat 2 keadaan di mana  penyediaan RFN perlu dibuat :
 • Ketua Pengarah JPBD apabila diarahkan oleh Majlis , menyediakan dan menyampaikan suatu draf RFN yang meliputi Semenanjung Malaysia kepada Majlis bagi kelulusannya sebagaimana peruntukan Seksyen 6B (1).
 • Apabila RFN berkuatkuasa, adalah menjadi tugas am Kerajaan persekutuan dan Kerajaan Negeri untuk membantu dalam memastikan bahawa matlamat RFN tercapai sebagaimana peruntukkan dalam Seksyen 6B (5) 

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

hear me !!


MusicPlaylistView Profile
Create a playlist at MixPod.com